[Hoa vẫn nở giữa tháng năm cô đơn]

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Người xa xưa

 Anh, em đã biết rằng có những điều tốt đẹp vĩnh viễn qua đi không bao giờ trở lại như em hằng mơ.
Con mèo nhỏ ngày nào đã mãi rời xa vòng tay người xưa.